ISM Past Conferences

 • ISM 2018
 • ISM 2017
 • ISM 2016
 • ISM 2015
 • ISM 2014
 • Informatyka & Przyszłość’2013 (MIS&Future)
 • Informatyka @ Przyszłość’2012 (MIS @ Future)
 • Informatyka dla Przyszłości’2011 (MIS4Future)
 • Informatyka Q Przyszłości’2010 (MISQFuture)
 • Technologie Informacyjne dla Społeczeństwa’2009 (IT for Society)
 • Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce’2008 (Determinants of of application of e-business in the economy)
 • Zastosowanie systemów e-biznesu w gospodarce (Application of e-business in the economy)
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu’2006

Important Dates

Submission of event proposal: November 20, 2018
Paper submission (sharp / no extension): May 15, 2019
Position paper submission: June 4, 2019
Author notification: June 25, 2019
Final paper submission and registration: July 17, 2019
Final deadline for discounted fee: July 15, 2019

Conference date: September 1-4, 2019

ISM'19 is organized by

FedCSIS 2019 Main Organizer

FedCSIS 2019 Supporting Organizers