ISM Past Conferences

 • ISM 2015
 • ISM 2014
 • Informatyka & Przyszłość’2013 (MIS&Future)
 • Informatyka @ Przyszłość’2012 (MIS @ Future)
 • Informatyka dla Przyszłości’2011 (MIS4Future)
 • Informatyka Q Przyszłości’2010 (MISQFuture)
 • Technologie Informacyjne dla Społeczeństwa’2009 (IT for Society)
 • Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce’2008 (Determinants of of application of e-business in the economy)
 • Zastosowanie systemów e-biznesu w gospodarce (Application of e-business in the economy)
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu’2006

 

Important dates

 • Call for event proposals: October 30, 2015
 • Call for dissemination event proposals: December 15, 2015
 • Paper submission (strict deadline): May 09 2016 23:59:59 pm HST
 • Position paper submission: May 30, 2016
 • Acceptance decision: June 13, 2016
 • Final version of paper submission: July 04, 2016
 • Final deadline for discounted fee: July 31, 2016
 • Conference dates: September 11-14, 2016

ISM'16 is organized by

 

FedCSIS is organized by

 

Under auspices of

Minister of Science and Higher Education
Jarosław Gowin

Minister of Digital Affairs
Anna Streżyńska

Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdańsk
Paweł Adamowicz

Rector of Gdansk University of Technology
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk